Välkommen till tilliten.se”Till-Liten” har sin början i och ur egna upplevelser kring hur det kan vara att som barn växa upp med psykiskt sköra och missbrukande föräldrar.

Tillsammans med sina två vuxna döttrar Josefin och Nanny-Felisia har Anneli Lindehell under några år varit runt och föreläst om hur det kan vara att som anhörig tvingas leva i en missbrukarmiljö.

Ett av ”Till-Litens” viktigaste syfte är att försöka ge barnen en röst i de här sammanhangen.


(Foto: från vä. Josefin Olsson, Anneli Lindehell, Nanny-Felisia Lindehell )


Utifrån Annelis eget sammanställda material och sanna berättelse växer bilden fram av ett försummat och misshandlat barns kamp och rop på hjälp.

Genom dikt, sång och livshistoria får man ta del av, vad man som liten kan tvingas möta i en vardag där vuxna på grund av sitt missbruk brister i omdöme och ansvarstagande.

Vi på ”Till-Liten” hoppas på att genom föredragen kunna väcka en förståelse för att barn som tvingas växa upp i den här typen av missförhållanden, påverkas så väl fysiskt som psykiskt. Att deras känsloliv, tankar och sociala förmåga kan komma att begränsas.

Det är vår önskan att ”Till-Liten” med sina föredrag får bidra till att dessa barn inte ska behöva känna sig övergivna och lämnade ensamma i något som senare kan visa sig som beteendestörningar.(Målning: Anneli Lindehell )Koncentrationssvårigheter, depressivitet, aggressivitet, verklighetsflykt men också fysiska åkommor och sjukdomar är några av de konsekvenser som vi menar kan följa med att vi vuxna inte når fram till dessa barn i tid.

Vi vill med våra föredrag öppna upp för samtal och diskussion kring den problematik som kan följa med att barn tvingas överleva i det som många gånger sker i det fördolda.

Barn behöver modiga och ansvarstagande vuxna.

”Till-Liten” vänder sig till alla er som känner och vet att barnen är vår framtid,
såväl som vårat ”här och nu”.


Anneli Lindehells
Nya bok
"Rop från en trappuppgång"


Utgiven; Juli 2016


Kontakta Anneli på
e-post eller tel.

a.lindehell@gmail.com
070-387 71 80

Copyright © Tilliten.se | Design av Fredrik